Døving, E., & Tobiassen, A. E. (2020). Realkompetansevurdering i norske kommuner: [Validation of prior learning in Norwegian municipalities]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.201031