Andersson, P. (2020). Fastighetsskötares erfarenheter av validering: [Caretakers experiences of validation]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 29–44. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010329