Reegård, K. (2020). Når lærlingen møter arbeidslivets vurderingslogikk: Yrkessosialisering i det norske salgsfaget: [The apprentice’s encounter with the assessment logic of working life: Vocational socialisation in the Norwegian sales trade]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 67–82. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010367