Wyszynska Johansson, M. (2021). ”Du har skött dig bra”: Återkoppling inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån yrkeselevers upplevda läroplan: [‘You’re doing good’: Feedback in workplace-based learning from a perspective of the experienced curriculum]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 99–121. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010399