Gåfvels, C. . (2021). Yrkesbevis för godkänt yrkesprov i floristutbildning: [Professional certificate in floristry education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 122–137. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20103122