Lasonen, J., Teräs, M., & Cools, C. (2021). Invandrarnas yrkesutbildning och sysselsättning i Finland: [Immigrants’ vocational education and employment in Finland]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 138–157. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20103138