Hiim, H. (2020). Å vurdere yrkeskompetanse: Hva er yrkeskompetanse, og hvordan kan den vurderes? [Evaluating vocational competence: What is vocational competence, and how can it be evaluated?]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 45–66. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010345