Walkert, M. (2019). Kvalitetsutveckling av digitala trepartssamtal i svensk yrkeslärarutbildning: [Quality development of digital trialogues in Swedish vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 160–174. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883160