Andersén, A., Asghari, H., & Petersson, M. (2019). Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination: [Vocational subject didactics at university: Learning goals, content, working methods and exams]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 98–123. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188398