Lagercrantz All, K., Pettersson, J., & Teräs, M. (2018). Uppgifter som medierande artefakter inom yrkeslärarutbildningen: [Assignments as mediating artefacts in vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 78–97. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188378