Gustavsson, S., Henning Loeb, I., & Kvarnemo, C. (2018). Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning: [Learning for sustainable development in vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 19–35. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188319