Lyckander, R. H. (2022). Å tilrettelegge for elevenes yrkesinteresser: En surveystudie av yrkesfaglærernes kompetanse i yrkesdifferensiert opplæring: [A survey study of vocational teachers’ competence for differenti-ated teaching adjusted to students’ vocational interest]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 12(2), 24–49. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212224