Annerberg, A., & Fändrik, A. K. (2019). Att vetenskapligt förankra ett yrkeslärarprogram: Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt: [Developing a scientific foundation in vocational teacher education: Experiences from a Swedish project]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 124–140. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883124