Johnsen, K. L., & Hiim, H. (2021). Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen: [Developing vocational competence through working life practice in medical secretary education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(1), 1–20. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.211111