Winman, T. (2014). Lärande i teori och praktik . Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a6