Johansson, M., & Palla, M. (2014). Att bedöma lärarstudenters yrkesskicklighet. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), 1–13. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a7