Sjöberg, D., Karp, S., & Söderström, T. (2014). Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), 1–11. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a8