Rokkones, K. L., Landro, J., & Utvær, B. K. (2019). Bachelorutdanning for yrkesfaglærere, i et historisk og utviklingsorientert perspektiv: [Bachelor programme for vocational teachers, in a historical and development-oriented perspective]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 141–159. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883141