Iversen, J. V., & Hammer Johannessen, W. (2023). Utvikling av profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser i yrkesfaglærerutdanning: Developing professional competence: Aesthetic learning processes in vocational teacher education. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 13(2), 26–44. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313226