Berntsen, S. K., & Skonhoft Johannesen, H. (2023). Fra logg til blogg: Yrkesfaglæreres digitale kompetanseutvikling gjennom designbasert praktikerforskning: [From log to blog: Vocational teachers’ digital competence development through design-based practitioner research]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 13(1), 28–53. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313128