Hanssen, G. (2023). Opplevelse av sammenheng i fag- og yrkesopplæring: Et longitudinelt perspektiv: [Sense of coherence in vocational education and training: A longitudinal perspective]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 13(2), 1–25. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.231321