Hersom, H., & Sørensen, D. (2019). Forhindringer for samarbejde om pædagogisk udvikling mellem skoleledere og lærere: Belyst gennem et aktionsforskningsprojekt i erhvervsuddannelserne: [Obstacles to collaboration on educational development between school leaders and teachers: Seen through an action research project on vocational education and training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 132–155. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1992132