Asghari, H., & Berglund, I. (2020). Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställning: [Swedish vocational teacher education after the reform 2011: Teacher students’ perceptions of admission, practicum internship and teacher appointment]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), 21–43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010221