BERGLUND, I. Yrkeslärares bedömningar i gränslandet mellan skola och arbetsliv: Utifrån studier av svensk gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ assessments in the borderland between school and work: Based on studies of Swedish upper secondary apprenticeship education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 83–98, 2020. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.2010383. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/1088. Acesso em: 21 jan. 2022.