NYLUND, M.; GUDMUNDSON, B. Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet: [Teacher or craftsman? The importance of vocational teachers’ professional identification for what they regard as important knowledge in the Building and construction programme]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 64–87, 2017. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.177164. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/115. Acesso em: 20 jan. 2022.