GUSTAVSSON, S.; MESSINA DAHLBERG, G. .; BERGLUND , I. . Digitala körsimulatorer i yrkesutbildning: Utmaningar och möjligheter: [Digital driving simulators in vocational education: Challenges and opportunities]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 108–136, 2020. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.20101108. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/1326. Acesso em: 24 jul. 2024.