KARLSUDD, P. Att problematisera ”problemet”: Bedömning och utveckling av problemformuleringar i lärarutbildningens självständiga arbeten: [To problematize the ’problem’: Assessment and development of problem formulations in independent theses projects in teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–22, 2018. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.18811. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/143. Acesso em: 26 jan. 2022.