LUNDGREN, M.; FÄNDRIK, A. K.; NERSTRÖM, N. Kollegial professionsutveckling för skolledare och lärare inom gymnasial yrkesutbildning: En fallstudie av en forskningscirkel. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 1–21, 2018. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.18821. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/248. Acesso em: 22 jan. 2022.