HELLNE-HALVORSEN, E. B. To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen: [Two contexts – two writing practices? Writing in school and enterprises of Technical and Vocational Education and Training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 43–65, 2019. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.199143. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/306. Acesso em: 20 jan. 2022.