SCHWENCKE, E.; LARSEN, A. K. Spenningsfeltet mellom “nytte” for bedriften og “frirom” for studenten - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–14, 2011. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a3. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/3175. Acesso em: 22 jan. 2022.