AMBLE, N. Mestring og organisering i arbeid med mennesker - Om bra arbeid for grepa damer. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–2, 2013. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a1. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/3184. Acesso em: 18 jan. 2022.