BONGO, M. A. Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 1–12, 2013. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/3186. Acesso em: 20 jan. 2022.