SPETALEN, H.; JOHANSEN, E. M.; JOHNSEN, K. L. Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1–11, 2014. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a2. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/3193. Acesso em: 26 jan. 2022.