TYSON, R. Yrkesutbildning eller yrkesbildning: vad lär vi oss egentligen? En introduktion till empirisk yrkesbildningsdidaktik: [Vocational Bildung or Vocational training: what do we really learn? An introduction to empirical vocational Bildung didactics]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1–16, 2016. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.16621. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/3217. Acesso em: 18 jan. 2022.