WYSZYNSKA JOHANSSON, M. ”Du har skött dig bra”: Återkoppling inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån yrkeselevers upplevda läroplan: [‘You’re doing good’: Feedback in workplace-based learning from a perspective of the experienced curriculum]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 99–121, 2021. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.2010399. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/3468. Acesso em: 20 jan. 2022.