WALKERT, M. Kvalitetsutveckling av digitala trepartssamtal i svensk yrkeslärarutbildning: [Quality development of digital trialogues in Swedish vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 160–174, 2019. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.1883160. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/383. Acesso em: 18 jan. 2022.