ANDERSÉN, A.; ASGHARI, H.; PETERSSON, M. Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination: [Vocational subject didactics at university: Learning goals, content, working methods and exams]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 98–123, 2019. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.188398. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/384. Acesso em: 26 jan. 2022.