GUSTAVSSON, S.; HENNING LOEB, I.; KVARNEMO, C. Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning: [Learning for sustainable development in vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 19–35, 2018. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.188319. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/387. Acesso em: 21 jan. 2022.