LYCKANDER, R. H. Å tilrettelegge for elevenes yrkesinteresser: En surveystudie av yrkesfaglærernes kompetanse i yrkesdifferensiert opplæring: [A survey study of vocational teachers’ competence for differenti-ated teaching adjusted to students’ vocational interest]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 24–49, 2022. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.2212224. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/3904. Acesso em: 1 dec. 2022.