ANNERBERG, A.; FÄNDRIK, A. K. Att vetenskapligt förankra ett yrkeslärarprogram: Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt: [Developing a scientific foundation in vocational teacher education: Experiences from a Swedish project]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 124–140, 2019. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.1883124. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/398. Acesso em: 18 jan. 2022.