JOHANSSON, M.; PALLA, M. Att bedöma lärarstudenters yrkesskicklighet. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1–13, 2014. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a7. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/4086. Acesso em: 20 jan. 2022.