HANSSEN, G. Opplevelse av sammenheng i fag- og yrkesopplæring: Et longitudinelt perspektiv: [Sense of coherence in vocational education and training: A longitudinal perspective]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1–25, 2023. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.231321. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/4543. Acesso em: 19 jun. 2024.