ASGHARI, H.; BERGLUND, I. Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställning: [Swedish vocational teacher education after the reform 2011: Teacher students’ perceptions of admission, practicum internship and teacher appointment]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 21–43, 2020. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.2010221. Disponível em: https://njvet.ep.liu.se/article/view/999. Acesso em: 22 jan. 2022.