Bruvik, Åse Norunn Nedrebø, and Grete Haaland. 2020. “Relevant opplæring I yrkesopplæringens første år: Elevers Erfaringer Med Yrkesrelevant opplæring: [Relevant Training in the First Year of Vocational Training: Pupils’ Experience With Vocational Training]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (2):44-62. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010244.