Berglund, Ingrid. 2020. “Yrkeslärares bedömningar I gränslandet Mellan Skola Och Arbetsliv: Utifrån Studier Av Svensk Gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ Assessments in the Borderland Between School and Work: Based on Studies of Swedish Upper Secondary Apprenticeship Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (3):83-98. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010383.