Gustavsson, Susanne, Giulia Messina Dahlberg, and Ingrid Berglund. 2020. “Digitala körsimulatorer I Yrkesutbildning: Utmaningar Och möjligheter: [Digital Driving Simulators in Vocational Education: Challenges and Opportunities]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (1):108-36. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20101108.