Karlsudd, Peter. 2018. “Att Problematisera ”problemet”: Bedömning Och Utveckling Av Problemformuleringar I lärarutbildningens självständiga Arbeten: [To Problematize the ’problem’: Assessment and Development of Problem Formulations in Independent Theses Projects in Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (1):1-22. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.18811.