Sarastuen, Nora Kolkin. 2020. “Som å Ta Av Seg verktøybeltet: Kontraster Og Metaforer I Overgangen Fra Fagarbeid Til yrkesfaglærerutdanning: [Leaving the Tool Belt Behind: Contrasts and Metaphors in the Transition from Vocational Work to Vocational Teacher Education]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 10 (2):63-80. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010263.