Asghari, Hamid, and Nina Kilbrink. 2018. “Två yrkeslärares berättelser Om bedömningshandlingar På Industritekniska Programmet: [Two Vocational teachers’ Stories of Grade Assessment on the Industrial Technology Programme]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 8 (1):23-43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188123.