Eliasson, Eva Maria. 2019. “Att Undervisa för Utveckling Av Yrkeskunnande I vård Och Omsorg: [Teaching for Development of Vocational Knowledge in Health Care]”. Nordic Journal of Vocational Education and Training 9 (1):66-88. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199166.